Montáž stropného svietidla/ lustra: 10 eur.

Zapojenie varnej dosky, potvrdenie záručného listu: 20 eur.

Vytvorenie jednej zásuvky/ dvoj zásuvky zn. Legrand: 15 eur.

Revízia el. prípojky, odovzdanie revíznej správy: 50 eur.

Revízia bleskozvodu, odovzdanie revíznej správy: 50 eur.

Revízia domovej inštalácie, odovzdanie revíznej správy: 50 eur. (Vykonaná v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z.,STN 33 1500 a STN 33 2000-6 Nevyhnutný doklad ku kolaudácií, prípadne k poisteniu nehnuteľnosti )

Návrh a zhotovenie realizačného projektu: 100 eur.

Bleskozvod na rodinný dom - bungalov:  400 eur

Pri prácach väčšieho rozsahu Vám radi vypracujeme cenovú ponuku.

Orientačný cenník
ELEKTRO
MOST
Úvodná stránka   Naše Služby   Cenník   Kontakt

Elektromost s.r.o
Pri Lesíku 676
900 50 Hrubá Borša     

Tel.: 0907569698
E-mail: elektromost@centrum.sk
jano.jendrusak@gmail.com

IČO: 47429429
DIČ: 202 389 0649

č. účtu: 3200538255/0200

Komplexné elektroinštalácie

Copyright © 2015 elektromost.sk. Všetky práva vyhradené.

certifikat.jpg